Proses pembentukan lembaran pelat

Proses pembentukan lembaran pelat merupakan proses yang lebih rumit, maka pengukuran sifat mekanis yang sederhana dengan uji tarik menghasilkan data-data yang terbatas. Sejalan dengan perkembangan waktu, sejumlah pengujian laboratorium telah dikembangkan untuk mengevaluasi kemampubentukan bahan lembaran. Uji mangkuk datar berdasar Swift adalah pengujian yang dibakukan untuk penarikan dalam. Kemampuan tarik dinyatakan sebagai besaran perbandingan batas penarikan. Pada uji Olsen dan Erichsen, lembaran diklem diantara 2 cetakan cincin, sementara penekanan biasanya berupa bola, ditekankan pada lembaran hingga pecah.

Kedalaman penggembungan sebelum lembaran pecah, diukur. Uji ini membebani lembaran dengan rentangan, sementara uji Swift pada hakekatnya merupakan penarikan dalam murni. Akan tetapi, sebagian besar proses pembentukan lembaran merupakan kombinasi dari perentangan dwi sumbu dan penarikan dalam. Uji Fukui, yang menghasilkan mangkuk kerucut dengan menggunakan penekan ½ bola, juga merupakan kombinasi antara perentangan dan penarikan dalam.

Screenshot_183
Kemampuan Bentukan

Teknik yang sangat berguna untuk mengendalikan kegagalan pada pembentukan logam lembaran adalah diagram batas pembentukan. Permukaan lembaran diberi kisi lingkaran, yang dibuat dengan cara elektro kimia. Apabila logam mengalami deformasi, maka lingkaran berubah menjadi elips. Sumbu pendek dan sumbu panjang elips menyatakan dua buah regangan utama. Regangan dalam dua arah ini diukur sebagai perubahan sumbu-sumbu panjang yang pendek. Regangan ini pada setiap titik permukaan, kemudian dibandingkan dengan diagram Keeler Goodwin untuk suatu bahan. Keadaan regangan di atas kurva menyatakan kegagalan, sedangkan dibawahnya tidak menyebabkan perpatahan. Sebagai contoh, titik A adalah titik yanbg mengalami kegagalan, tetapi jida distribusi regangan diubah (mungkin dengan mengubah jari-jari cetakan), maka dapat digerakkan ke titik B, yang tidak menyebabkan kegagalan logam. Kurva kegagalan untuk daerah tarik-tekan telah diselidiki oleh Keeler dan hampir tetap untuk berbagai jenis baja karbon rendah. Logam-logam yang lain, seperti aluminium mempunyai kurva yang berbeda. Penentuan daerah tarik-tekan pertama kali dilakukan oleh Goodwin.

Leave a Reply