Kaedah Tangan Kiri Fleming

Bila pengahantar dialiri listrik berada diantara kutup magnet maka penghantar tersebut akan bergerak. Hubungan antara arah arus listrik, arah garis gaya magnet dan arah gerakan digambarkan dengan kaidah tangan kiri Fleming. Jari telunjuk menggambarkan arah arus listrik, jari tengah merupakan arah garis gaya magnet (magnetic flux) dan ibu jari menunjukkan arah gerakan yang dihasilkan

Aplikasi konsep ini dapat dilihat pada motor listrik, dimana suatu penghantar d ibentuk ā€œUā€ dan ujung penghantar dihubungkan dengan komutator dan komutator dihubungkan dengan sikat dan kedua sikat dihubungkan baterai, maka penghantar yang arah alirannya menjauh akan bergerak ke bawah dan yang arah aliran mendekat akan bergerak ke atas. Kedua arah gerak tersebut membuat gaya kopel atau momen. putar dengan arah putaran searah jarum jam. Kuat momen yang dihasilkan tergantung dari kuat medan magnet, besar arus yang mengalir dan panjang lilitan. Saat penghantar berputar maka kamutator yang berhubungan dengan sikat positip akan berpindah berhubungan dengan sikat negatip, demikian juga sebaliknya. Namun arah aliran listrik penghantar yang dekat kutub utara tetap yaitu menjauh dan yang dekat kutub selatan. arah alirannya mendekat, dengan demikian maka arah gerak penghantar akan tetap yaitu searah jarum.

Kaedah tangan kiri Fleming

Bila suatu penghantar digerakkan memotong suatu medan magnet, maka pada penghantar tersebut akan dihasilkan induksi elektromagnetik, besar induksi elektromagnetik dipengaruhi oleh kecepatan pemotongan medan magnet, panjang penghantar yang memotong medan magnet dan kuat medan magnet. Hubungan antara arah gerakan, arah flux dan arah arus ditunjukkan oleh kaedah tangan kanan Fleming,s dimanan ibu jari menunjukkan arah gerakan penghantar, jari telunjuk menunjukkan arah garis gaya magnet dan jari tengah menunjukkan arah arus listrik yang dihasilkan. Konsep elektromagnetik diaplikasikan pada generator. Generator ada 2 macam yaitu generator DC dan generator AC. Generator AC saat ini lebih banyak digunakan pada kendaraan, generator AC juga disebut Alternator.

Induksi diri merupakan listrik yang dihasilkan saat pemutusan arus pada sebuah lilitan, arus induksi berlawanan dengan arah arus masuk. Fenomena ini dapat dijumpai pada lilitan relay. Induksi bersama merupakan listrik yang dihasilkan saat pemutusan arus pada dua buah lilitan yaitu induksi pada lilitan primer dan induksi pada lilitan sekunder.. Fenomena ini dapat dijumpai pada koil pengapian. Bila pengahantar dialiri listrik berada diantara kutup magnet maka medan magnet maka pengantar tersebut akan ditolak bergerak keluar. Hubungan antara arah arus listrik, arah garis gaya magnet dan arah gerakan digambarkan dengan kaidah tangan kiri Fleming. Jari telunjuk menggambarkan arah arus listrik, jari tengah merupakan arah garis gaya magnet (magnetic flux) dan ibu jari menunjukkan arah gerakan yang dihasilkan. Konsep ini diaplikasikan pada motor listrik.

Leave a Reply