Hal–hal yang harus diperhatikan dalam Las Resistansi

Proses pengelasan resistansi tumpang ini dasarnya sama dengan las resistansi titik, tetapi dalam pengelasan tumpang ini kedua batang elektroda diganti dengan roda yang dapat berputar sesuai dengan alur/garis pengelasan yang dikehendaki. Hasil pengelasan pada las resistansi tumpang ini terlihat penampang cairan yang terjadi merupakan gabungan dari titiktitik yang menjadi satu. Pengelasan tumpang ini mempunyai kelebihan yakni dapat mengelas sepanjang garis yang dikehendaki. Untuk penekan roda elektroda sewaktu proses pengelasan berlangsung, tekanan roda memerlukan 1,5-2,0 lebih tinggi jika dibandingkan dengan resistansi titik.

Screenshot_171

Teknik dan prosedur pengelasan reistansi titik dan tumpang ini pada dasarnya sama, hanya perbedaan terletak pada pengelasan sambungan yang terjadi antara titik dan bentuk garis. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengelasan ini diantaranya :

  1. Pelat (benda kerja) yang akan dilas harus bersih dari oli, karat, cat dan sebagainya.
  2. Pada daerah pelat yang akan disambung sebaiknya diberi tanda titik atau garis.
  3. Sesuaikanlah aru pengelasan dengan ketebalan pelat yang akan disambung.
  4. Apabila kepala elektrtoda titk atau roda telah kotor, maka perlu dibersihkan dengan kikir atau amplas. Sebab apabila kepala elektroda ini kotor kemungkinan hasil penyambungan akan kurang melekat/jelek dan mudah lepas.

Leave a Reply